برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

بنام خدا

برای همه مردم یکی از پایه های چرخ زندگی مسائل مالی و معیشتی است و هر کسی دوست دارد در راستای امور مالی خود توانمند باشد. این توانمندی قابلیتی  فردی در جهت رشدو تعالی افراد فارق از سن،جنسیت،مدرک،رشته تحصیلی،شغل،موقعیت اجتماعی می باشد. یک کوچ معمولا با افرادی روبه روست که به یک یا چند دلیل زیر مسائل مالی برایشان دغدغه ای بزرگ شده است:

 • نداشتن طرح و برنامه
 • مهارت لازم
 • برنامه ریزی
 • ارزش گذاری
 • و ......

 مثلا قطعا تا بحال شما با این موضوعات برخورد کرده اید:

  • به دنبال مدیریت مالی هستید...
  • در سر سودای افزایش سرمایه دارید...
  • برای ادامه راه ،مسیر شفافی پیش رو ندارید...
  • به دنبال رفع تردید ها و نگرانی های مالی خود هستید...
  • به دنبال تعاملات بین فردی در سازمان خود می گردید...
  • به دنبال بهره وری بیشتر از توانمندیهایتان هستید...
  • به دنبال پرورش هوش اقتصادی خود هستید.....
  • و.......

   کوچینگ مالی، ابزاری  در راستای توانمندی و شفافیت مسیر افراد در جهت رفع موانع مالی می باشد.

   


  یک جلسه کوچینگ رایگان مهمان ما باشید...

  فرم درخواست کوچینگ رایگان