برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

بنام خدا

مدیریت زمان مقوله ای است که در دنیای امروز به همراه رشد تکنولوژی بسیار حائز اهمیت است. انسانهای موفق ،موفقیت هایشان را در گرو مدیریت زمان خود میداتتد.حتما تا کنون شنیده اید "وقت طلاست". از دیر باز مسئله زمان برای بشر مهم بوده و همیشه پیشرفت بشر  در گرو مدیریت درست این مقوله بوده است. یکی از عوامل موثر در همه مسائل، تصمیم و اجرای به موقع آنهاست. بارها مشاهده کرده اید که کارهایی که به تعویق میافتند از قدرت تاثیر گذاریشان کاسته می شود. یک کوچ معمولا با افرادی رو به روست که به دلیل یا دلایل زیر مدیریت زمان برایشان چالش در پیشبرد اهدافشان شده است:

 • نظام ارزشها
 • اطلاعات لازم
 • الویت بندی
 • تقسیم بندی مناسب
 • توانمندیهای فردی

و...

 مثلا قطعا تا بحال شما با این موضوعات برخورد کرده اید:

  • فرصتهای مناسب را از دست می دهید...
  • در سر سودای افزایش عملکرد دارید...
  • برای ادامه راه ،مسیر شفافی پیش رو ندارید...
  • به دنبال عملکرد مناسب در زمان مناسب  هستید...
  • به دنبال راهی برای استفاده مناسب از زمانتان می گردید...
  • به دنبال بهره وری بیشتر از توانمندیهایتان هستید....
  • و...
 • کوچینگ مدیریت زمان، ابزاری در راستای توانمندی و شفافیت مسیر افراد در جهت رفع موانع موجود در اتلاف زمان و عملکرد مناسب در زمان مناسب می باشد.