برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

 بنام خدا

پیشرفت علم و تکنولوژی باعث خلق محصولات و فضاهای جدید می شود. هر کدام از این اختراعات نیازمند فضایی برای بازارابی و فروش دارند.  برای جذب سرمایه ها و انگیزه ادامه و خلق اثار نیاز به فضایی برای بازاریابی و فروش می باشد. حساسیت این مسله تا آنجاست که در سالهای گذشته رشته های دانشگاهی بسیاری در این زمینه پایه گذاری شده است و سالانه بسیاری از فارق التحصیلان این رشته ها به دنبال خلق فضاهای مارکتینگ و آموزش تکنیک های موثر برای رشد این مقوله است. شرکت های بسیاری اختصاصا در این مسئله کار می کنند و انرژی خود را در برای یافتن افراد توانمند و تکنیک های روز دنیا به کار می برند.بنابراین همه افراد و سازمان هایی که دست خوش این فضا شده اند ه دنبال توسعه فردی و سازمانی هستند که این امر مستلزم ایجاد توانمندی در افراد ست . یک کوچ در چنین شرایطی معمولا با افرادی سر و کار دارد که به دنبال رشد توانمندیها و رفع شکست های ناشی از این فضا شده اند، می باشد. امروزه افراد به دلیل یا دلایل زیر در این فضا دچار چالش شده اند:

 • انگیزه کافی
 • اطلاعات لازم
 • هوش هیجانی
 • ریسک پذیری
 • و...

مثلا قطعا تا بحال شما با این موضوعات برخورد کرده اید:

 • به دنبال تکنیک های جدید میگردید...
 • در سر سودای افزایش عملکرد دارید...
 • برای ادامه راه ،مسیر شفافی پیش رو ندارید...
 • به دنبال ایجاد میسری خلاقانه  هستید...
 • به دنبال راهیی برای جذب مشتری  می گردید...
 • به دنبال بهره وری بیشتر از توانمندیهایتان هستید....
 • به دنبال کم کردن ریسک فروشتان هستید......

و...

کوچینگ  بازاریابی و فروش، ابزاری در راستای توانمندی و شفافیت مسیر افراد در جهت رفع موانع موجود و ایجاد خلاقیت  می باشد