برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 875

افراد چگونه رهبر مي‌شوند؟

افراد چگونه رهبر مي‌شوند؟

امروزه سازمانها به دنبال جذب رهبران قوي هستند نه مديران. رهبران عاملان تغيير در سازمانها و راهنمايي آنها به سوي موفقيت هستند. رهبري در عصر حاضر يک موضوع تشريفاتي نيست، بلکه آن يک ضرورت است. رهبري خوب، رمز بقاي سازمانها در دنياي بسيار متغير است.
رهبري يکي از کليدي‌ترين مزيت رقابتي سازمانهاست و اين چيزي نيست که با تعريف شرح مشاغل براي آن قابل انجام باشد. رهبري مؤ‌لفه ضروري تمامي سطوح سازمان است نه فقط مختص مديران عالي و يا تيم مديريت عالي.

چرا رهبري مهم است؟ تأثير رهبري بر سطوح پايين سازمان شگفت‌انگيز است. براساس بررسي‌هاي به عمل آمده توسط گروه مشاوران آندرسون، در يک دوره ده ساله قيمت سهام سازمانهايي که از رهبران برجسته سود مي‌بردند، 900 درصد رشد داشته است. در حالي که در همين مدت سازمانهايي که از رهبران خوب بي‌بهره بودند تنها 74 درصد رشد داشته‌اند.
کليد مزيت رقابتي آينده، ظرفيت سازمان براي ايجاد معماري اجتماعي که قابليت ايجاد سرمايه مستعد و برجسته را داشته باشد، است. به عقيده "وارن بنيس" رهبري کليد تحقق و شکوفايي ظرفيت‌هاي بالقوه کامل سرمايه فکري است.
رهبري براي سهامداران و کارکنان ضروري است. اين امر نه تنها براي موفقيت شرکت، بلکه براي توسعه فردي کارکنان به عنوان عاملان موفقيت سازمان ضروري است.
در محيط کسب و کار امروز سازمانها نيازمند داشتن ديدگاه و آمال، مشارکت خلاق، رهبري جمعي و مشترک و ايجاد روابط سالم - که از ويژگي‌هاي رهبر پيشرفته و نه مديريت است، هستند.

"وارن بنيس" معتقد است که شايستگي‌هاي اساسي رهبري قابل يادگيري و آموختن است، اما عقيده دارد که عواملي همچون توانايي ترغيب، انگيزه و آمال رهبران اثربخش احتمالاً امري ذاتي است. با اين حال برخي ديگر معتقدند که مهارتها و توانايي‌هاي رهبر از طريق کسب تجارب از همکاران و ساير رهبران افزايش مي‌يابد. کسب تجربه در زمينه هدايت و مربيگري کارکنان موجب افزايش مهارتهاي ارتباطي آنها مي‌شود و ظرفيت آنها را براي انتقال فکر و دانش افزايش مي‌دهد. بنابر اين گرچه برخي خصوصيات رهبراني ارثي است. اما نقش آموزش و پرورش مناسب بسيار حياتي است. سازمانهايي که امروزه در پي بهبود و توسعه رهبري در تمامي سطوح سازمان هستند، بايد روي کارکنان سازمان از ديدگاه پرورش رهبري سرمايه‌گذاري کنند.
يکي از نکاتي که در موفقيت رهبري مؤثر است، داشتن سعه صدر و تعهد نسبت به يادگيري مداوم است. ميزان ظرفيت ما براي رهبري اثربخش در دنياي متغير امروز برابر با ميزان ظرفيت ما براي يادگيري است.
موضوع مهم ديگر اين است که رهبر بايد پشتيبان کارکنان باشد. مسئوليت رهبر مديريت افراد به صورت خرد و دقيق نيست، بلکه حمايت از آنهاست. رهبر بايد موانع موجود را برطرف کند، به گونه‌اي که کارکنان بتوانند استعدادهاي بالقوه خود را شناسايي و شکوفا کنند.


شرکت دانش بنیان ایران