برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

بنام خدا

کوچینگ حوزه های مختلفی دارد. در واقع یک روش و متد توسعه است که موضوع آن نوع تفکر و نتیجه گیری انسانهاست و نه موضوع مورد نظر ، لذا هر چیزی که فکر شما را درگیر کند میتواند موضوع کوچینگ قرار بگیرد.

در اینجا تنها چیزی که شما نیاز دارید داشته باشید، انرژی ، تعهد و اراده واقعی برای تغییر شرایط است

کوچینگ در حوزه های کلی چرخ زندگی مورد استفاده قرار میگیرد . به عنوان مثال در حوزه های :

 مدیریت و رهبری
سازمانی
بازاریابی و فروش
سبک زندگی
کسب و کار
نحصیلی
برنامه ریزی
مدیریت زمان
  مالی و ثروت
سلامت و تغذیه

برای نمونه برای کوچینگ سبک زندگی موارد زیر را میتوان برشمرد:

 •          اگر در تصمیم گیری هایتان مشکل دارید.
 •          اگر دچار استرس، تشویش و دلشوره هستید.
 •          اگر احساس بی ارزشی می کنید و هویت خودتان را در دیگران می بینید.
 •          اگر نا امیدی و  یأس همراه شماست.
 •          اگر وابستگی به مواد مخدر، مشروبات الکلی، سیگار، قلیان زندگیتان را دچار بحران کرده است.
 •          اگر از وابستگی عاطفی به کسی یا چیزی در رنج هستید.
 •          اگر از وضع موجودروحی وروانی و شخصیتی زندگی خود ناراضی هستید.
 •          اگر خودتان را دوست ندارید و به دیگران آویزان هستید.
 •          اگر برای داشتن ارتباط سالم با خودتان و با دیگران مشکل دارید.
 •          اگر احساس گناه و ترس آزارتان می دهد.
 •          اگر از زندگی خود لذت نمی برید و ...
یک کوچ میتواند به شما کمک کند تا :
نسخه موفقیت و آرمانی منحصر بفرد خود را با توجه به پتانسیل درونی و استعدادهای بالقوه،
کشف کرده و هدف گذاری نمایید 
و تا رسیدن به هدف مطلوب شما را همراهی مینماید. 

 اینها موارد و نمونه مسائلی است که در کوچینگ سبک زندگی مورد بررسی و تغییر قرار میگیرند. در سایر حوزه های ذکر شده نیز، هرچیزی را که نیاز به تغییر درونی و یا بیرونی داشته باشد، میتوان با بهره گیری از کوچینگ به نتایج دلخواه رساند.