برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

 بنام خدا

امروزه به دلیل رشد و پیشرفت علم و تکنولوژی ،علم آموزی ،استعداد یابی مسائل مهمی هستند. افراد از سنین پایین وارد چرخه آموزش شده و مدارج تحصیلی خود را طی می کنند. در این مسیر موفقیت های بسیاری ممکن است برای فرد اتفاق بیافتد که این موفقیت در گرو کشف استعداد و تعیین و هدف و استفاده مناسب از مدارج تحصیلی کسب شده، می باشد. تا کنون بسیار شنیده یا دیده اید که افراد از جایگاه فعلیشان ناراحتند و احساس میکنند در مسیر استعدادشان گام بر نداشته اند یا کسانی که در انتخاب رشته خود مرددند و نمی توانند تصمیم بگیرند و موارد این چنینی دیگر. واقعا راهکار ی برای کشف استعدداد هایمان از بین بردن تردید ها و نگرانی ها در چیست؟

کوچینگ علمی است در راستای توانمند سازی و شفافیت مسیر برای افراد است. در کوچینگ یک فرد به شناخت کاملی از خود و استعداد هایش رسیده و با شفافیت مسیر ،تصمیمات درستی را اتخاذ می کند. یک کوچ در این زمینه معمولا با افرادی رو به روست که به دلیل یا دلایل زیر در این مقوله احساس ضعف و یا تردید دارند:

 • انگیزه کافی
 • حمایت کافی
 • شفافیت مسیر
 • هدف گذاری
 • نداشتن تصویر واقعی
 • اطلاعات لازم

و...

مثلا قطعا تا بحال شما با این موضوعات برخورد کرده اید:

  • به دنبال موفقیت های تحصیلی خود هستید...
  • در سر سودای انتخاب رشته ای مناسب  دارید...
  • برای ادامه راه ،مسیر شفافی پیش رو ندارید...
  • به دنبال راهی برای کشف استعدادهای خود  هستید...
  • به دنبال راهیی برای کسب مدارج علمی بالاتر می گردید...
  • به دنبال بهره وری بیشتر از توانمندیهایتان هستید....
  • و.......
 • کوچینگ تحصیلی، ابزاری در راستای توانمندی و شفافیت مسیر افراد در جهت رفع موانع موجود در کسب موفقیت های تحصیلی و       تصمیم گیریها ی تحصیلی به همراه رفع تردیدها و نگرانیها می باشد.